Červen 2018

Vynález mladej vedkyne, ktorý pomáha liečiť rany | Anushka Naiknaware

29. června 2018 v 15:51 TED Talks (preklady)

A teen scientist's invention to help wounds heal

Anushka Naiknaware

Už keď bola malé dievča, bola som vždy fascinovaná... Oh, teda keď som bola mladšia a nižšia, ak si to viete predstaviť, tak odvtedy som bola fascinovaná akým spôsobom fungoval svet a to ma už na začiatkoch viedlo k matematike a chémii. Zaoberala som sa tým naďalej a ako som v tom pokračovala, zistila som, že všetky obory vedy sú prepojené a bez jedného by mal druhý nízku alebo žiadnu cenu. A tak, inšpirovaná Marie Curie a naším miestnym vedeckým múzeom som sa začala pýtať samej seba otázky a zapojila môj vlastný nezávislý výskum, či už v garáži alebo izbe. Začala som čítať časopisy, zapájať sa do vedeckých súťaží a vedeckých veľtrhov - jednoducho robila som všetko, aby som dosiahla vedomosť, ktorú som tak horlivo chcela dosiahnuť. Medzitým ako som študovalá anatómiu kvôli súťaži, prišla som k téme týkajucej sa chronických poranení a jedna vec, ktorá ma zaujala, bola štatistika, ktorá tvrdí, že počet ľudí v USA s chronickými poraneninami ma prevahu nad ľuďmi s rakovnou prsníka, hrubého čreva alebo plľúc a s ľuďmi s leukémiou dokopy.
Čo je to vlastne chronické poranenie? A prečo som o tom nikdy predtým nepočula? Keď som sa dostala cez tieto predbežné otázky, ktoré vám vysvetlím - chroncké poranenie nastáva, keď príde k normálnemu poraneniu, s výnimkou, že sa nehojí normálne, pretože pacient má už nejakú chorobu, ktorá je vo väčšine prípadov napr. cukrovka.

Oveľa viac šokujúce štatistíky som našla v priebehu výskumu. V roku 2010 sa celosvetovo minulo 50 biliónov dolárov na to, aby sa liečili chronické poranenia. Taktiež sa odhaduje že okolo 2% populácie chytí chronické ochorenie v určitom bode ich života. To je absurdné. Ako som začala svoj výskum, všimla som si, že je tu vzťah medzi vlhosťou rany a stupňom hojenia, v ktorom by poranenina bola. Rozhodla som sa navrhnúť prístroj, ktorý by meral vlhkosť rany, takže by to pomohlo doktorom a pacientom pri liečení a výrazne by urýchlil proces hojenia. To je presne to, čo som si určila za cieľ.

Bola som štrnástka, pracujúca v garáži upravej na laboratórium. Mala som veľa obmedzení, lebo som nedostala žiaden grant, nedostala som veľa peňazí ani zdrojov. Taktiež som musela dodržať isté kritéria, keďže tento produkt mal byť niečo, čo bude jednoducho reagovať s telom, malo to byť biokompatibilné a nízkorozpočtové, keďže som to nielen navrhovala, ale aj platila sama. Malo by to byť aj masovo-vyrobiteľné kdekoľvek a pre kohokoľvek. Navrhla som schému (viď. 3:56). Čo vidíte po ľavej strane je prvá chéma môjho dizajnu, vyzobrazujúc obe - vtačí pohľad a aj poskladanú variantu (produkt je celkovo poskladaný z rôznych častí, ktoré musia tvoriť súlad a to čo vidíte, je jedno z možných zoradení).

(V čase 4:22) Tu vidíte ako som testovala moje senzory, a tak ako všetci vedci robia chyby pri ich práci, taktiež som mala pár problémov s mojou prvou generáciou senzorov. Najprv som nevedela prísť na to, ako dostať nanočiastočkový atrament do tlačovej kazety bez toho, aby som ho rozliala po celom koberci - to bol problém číslo jedna. Problém číslo dva bol, že som nemohla úplne kontrolovať citlivosť mojich senzorov. Nedokázala som ich rozlíšiť hore alebo dole, nemohla som nič podobné robiť. Tak som sa to rozhodla riešiť. Problém jedna som jednoducho vyriešila prezeraním striekačiek na Ebay a Amazon, problém dva však vyžadoval viac premýšlania. Krivka plnenia priestoru vypĺňa celý priestor, ktorý dokáže v jednej štvrcovej jednotke. Písaním na počítačovom programe môžete mať rozličné iterácie (opakovanie) rozličných kriviek, ktoré sa rastom približujú k štvorcovej jednotke, ale nie tak celkom sem dosiahnú. Mohla som kontrolovať hrúbku, veľkosť - mohla som robiť s tým, čokoľvek som chcela a mohla som predpovedať moje výsledky.

Začala som konštruovať moje senzory a testovala ich dôslednejšie, pričom som použila peniaze, ktoré som získala z predchádzajúcich vedeckých veľtrhov. V poslednom rade, som musela prepojiť dáta s cieľom ich čítania, preto som ich prepojila pomocou Bluetooth čipu, ktorý môžete vidieť tu pomocou screenshotu aplikácie vpravo (5:42). Ako výsledok môže ktokoľvek monitorovať vývoj ich poranenín a ten môže byť preposlaný cez bezdrôtové pripojenie osobe, ktorá dáta potrebuje.

V závere bol môj návrh úspešný, akokoľvek, veda sa nikdy nezastaví. Je tu vždy niečo, čo môžeme urobiť, zdokonaliť a to je niečo, čo momentálne robím. To, čo som sa naučila, čo je dôležitejšie ako vec, ktorú som navrhla, je prístup, ktorý som mala, keď som na ňom pracovala. Hoci som 14-ročná pracujúca na niečom, čomu úplne nerozumiem v jej garáži, stále som mohla spraviť rozdiel a prispieť k niečomu v danom odbore a to je to, čo ma inšpirovalo v tom čo robím a inšpirujem aj druhých, aby sa snažili niečo spraviť, aj keď si tým nie su istí. Snáď si z toho dnes niečo vezmete, ďakujem vám.

Ako zvýšiť inteligenciu (Teória 8 typov inteligencie)

20. června 2018 v 15:00 PSYCHOLÓGIA
Rozlišujeme 8 druhov inteligencie (niektorí rozlišujú aj 9. inteligenciu a to existencionálnu, ale ostaneme pri základných 8. o ktorých sa bližšie dozviete z predchádzajúceho článku na tomto odkaze: Odkaz na článok

V tomto článku si predstavíme pár spôsobov, ktorými môžeme efektívne ovplyvniť naše vedomosti a schopnosti vo viacerých druhoch inteligencie.

1. Logicko-matematická inteligencia
- riešenie matematický problémov/príkladov
- kartové a vedomostné hry
- zúčasníť sa matematického krúžku, kurzu
- vyskúšajte s priateľom komunikáciu pomocou kódov, ktoré budete vytvárať a lúštiť


2. Verbálno-lingvistická (jazyková) inteligencia
- píšte básne
- založte si denník, kde budete ráno a večer písať
- písanie príbehov a ich rozprávanie
- čítanie rozsiahlejších textov, aby si vaše podvedomie osvojilo novú slovnú zásobu, ktorú môžete využívať
- rečnícke prejavy


3. Interpersonálna inteligencia
- jediný spôsob ako sa v nej efektívne zlepšiť je rozprávať sa s viacej ľuďmi a spoznávať viac nových ľudí a taktiež s nimi častejšie komunikovať
- doporučuje sa čítanie kníh, ktoré sa zaoberajú medziľudskými vzťahmi a pomahajú cvičiť empatiu


4. Telesno-kinestetická inteligencia
- zúčastniť sa nejakých športových aktivít, krúžku
- stať sa súčasťou športového tímu
- cvičenie, yoga
- dramatický krúžok


5. Hudobná inteligencia
- vyskúšajte si hudobný nástroj, naučte sa naň hrať
- počúvajte ako hrajú druhí ľudia
- počúvajte hudbu, ktorú možno normálne nepočúvate (klasická, hip-hop..)
- spievanie


6. Vizuálna priestorová inteligencia
- trénujte cestu z bludiska, sudoku
- vyveste si na stenu mapu sveta, aby ste pochopili lepšie rozloženie sveta
- plánujte road-tripy a nevyužívajte pri tom google maps
- puzzle a šach


7. Intrapersonálna inteligencia
- súvisi so seba-rozvojom, ktorý by ste si mali naplánovať (čo chcete robiť, čo by ste chceli dosiahnuť..)
- meditácie, modlenie
- snažte sa prekročiť svoju komfortnú zónu a to, čo vám diktuje spoločnosť


8. Naturalistická inteligencia
- choďte von na prechádzku a všímajte si druhy rastlín a iných prírodných zložiek
- zahradničenie, zaznamenávajte pestovanie rastlín
- starajte sa o zvieratko
8 typov inteligencie

19. června 2018 v 13:10 PSYCHOLÓGIA
Keď sa spomenie slovo "inteligencia" mnoho ľudí si predstaví jeden druh inteligencie a tou je intelektuálna inteligencia, avšak podľa Dr. Howarda Gardnera v skutočnosti máme niekoľko druhov inteligencie.


1. Logicko-matematická inteligencia pre mnoho ľudí predstavuje intelektuálnu inteligenciu, ktorá zahŕňa logiku, vysoké skóre v testoch, je spojená s kritickým zmýšlaním, čítaním grafov, organizáciou. Majú vyvinutú predstavivosť čísel, vynikajú v hádankach a experimentoch, rozvinuté je abstraktné myslenie. Sú často označovaní ako "ľudské počítače".
Mat-log. géniovia: matematici, ekonómovia, štatistici, vedci


2. Verbálno-lingvistická (jazyková) inteligencia, tzv. sluchová a rečová, súvisiaca so schopnosťou využitia bohatej slovnej zásoby je typická pre ľudí, ktorí sú dobrí v písaní básní, príbehov, hľadaní slov pre dostatočné vyjadrenie myšlienok, pochopení slov pri čítaní a taktiež sú rýchli v učení nových jazykov. Dokážu využiť jazyk ako manipulatívny prostriedok.
Lingvistickí géniovia: spisovatelia, učitelia, právnici, rečníci, herci


3. Interpersonálna inteligencia je zameraná na pochopenie pocitov jedincov okolo nás a na porozumenie etiky a noriem spoločnosti. Ľudia s touto inteligenciou sú vysoko vnímaví, čo sa týka nálad ostatných a stávajú sa úspešnými manažérmi alebo vodcami, ktorí dokažu zamestnancov motivovať a podporiť. Ide o jedincov, ktorý pôsobia na okolie emapticky, t. j. su shcopní vnímať svet očami iného človeka a jednoduchšie odhadujú osobnosť ľudí, ktorých ma okolo seba.
Interpersonálni géniovia: extroverti, líderi, politici, psychoterapeuti


4. Telesno-kinestetická inteligencia znamená, že ste dobrí v koordinácií a udržaní pohybov vlastného tela alebo íiných objektov. Typické je aj používanie pohybov tela na vyjadrenie emócií a citlivá jemná motorika.
Teles-kin. géniovia: športovci, tanenčíci, herci, chirurgovia


5. Hudobná inteligencia sa vzťahuje na vnímanie ryzmickej a harmonickej hudby a súvisí s citlivosťou na okolité zvuky ako aj rytmus, tóny a ich výšku. Jedinec s touto inteligenciou im rozumie lepšie, než väčšina ľudí. Ak máte tento druh inteligencie, pravdepodobne hráte na najmenej jeden hudobný nástroj.
Hudobní géniovia: hudobníci, zvukoví inžinieri, skladatelia, speváci


6. Vizuálna priestorová inteligencia vyjadruje jednoducho ako dobre dokážete vizualizovať objekt pomocou vlastných predstáv. Za ďalšie znaky sa považuje schopnosť dostať sa cez bludisko, odhad vzdialenosti, zvýšená orientácia pri čítaní máp. Má slabo rozvinuté verbálne schopnosti.
Priestoroví géniovia: maliari, sochári, architekti, piloti, chirurgovia, inžinieri


7. Intrapersonálna inteligencia je opakom interpersonálnaej inteligencie. Je zameraná na spôsob, akým rozumiete samy sebe, ako dokážete vysvetliť svoje pocity, rozumiete, ako sa chováte v určitých situáciach a ako tieto emocie a vlastné myšllienky ovládať. Poznáte svoje prednosti i slabosti.
Intrapersonálna inteligencia: hĺbaví ľudia a introverti, egocentrici, perfekcionisti


8. Naturalistická inteligencia je založená na spoznávaní a rozlišovaní objektov okolo nás, rozlišovanie druhov rastlín, stromov a vôbec všetkého živého. V modernom svete môže ísť o rozlišovanie modelov áut, mobilov apod. Vyčlenila sa o pár rokov neskôr ako predchádzajúce inteligencie.
Naturalistický géniovia: lovci, záhradníci, rybári, kuchári a hocikto, kto je zameraný na biologické vedy

Ktorý druh inteligencie prevláda u vás?